Μαρία Γ. Βουρλιωτάκη

Σπούδασε Νομική στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Σπουδών του Α.Π.Θ., από όπου αποφοίτησε το έτος 1992. Έκανε άσκηση σε μεγάλη νομική εταιρεία της Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Δ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης από το έτος 1994. Έκτοτε ασκεί δικηγορία στο Ηράκλειο, ασχολούμενη με πλήθος υποθέσεων κυρίως του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.
Εργάστηκε στο Κτηματολόγιο Ηρακλείου (Νομική Υπηρεσία) το έτος 1999.
Διατηρεί συνεργασία εδώ και δύο έτη με τραπεζική εταιρεία. Είναι κάτοχος του πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας, Proficiency of Cambridge και του πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας, Certificate.
Έχει ειδικευθεί στους τομείς εμπράγματου και κληρονομικού δικαίου, σε θέματα κτηματολογίου (τακτοποίηση τίτλων, αναγνώριση και διόρθωση δικαιωμάτων) και εμπορικού δικαίου (αποσχίσεις – συνενώσεις εταιρειών, κωδικοποιήσεις και εναρμονίσεις καταστατικών και άλλα συναφή θέματα). Ασχολείται πολύ με μεταφράσεις και επικυρώσεις ξενόγλωσσων (νομικών και μη) κειμένων.

Email: mariavourliotaki@yahoo.gr