Τομείς Δραστηριότητας

Το δικηγορικό μας γραφείο μπορεί να προσφέρει νομική υποστήριξη σε όλους τους τομείς της νομικής επιστήμης και ενδεικτικά:

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 Νόμος 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά): παροχή συμβουλών σχετικά με την ένταξη ή όχι στα διατάξεις του Νόμου, απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού, διαδικασία ένταξης.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

- Εμπράγματο Δίκαιο: διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, αιτήσεις και γενικά διεκπεραίωση κάθε είδους υποθέσεων που αφορούν σε ακίνητα (συμβόλαια, διαχείριση κ.λ.π.)

- Μισθώσεις: διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, μισθώσεις επαγγελματικές και  κατοικιών, χρονομεριστικές, χρηματοδοτικές μισθώσεις

- Κληρονομικό Δίκαιο: τακτοποίηση κληρονομιών – επίλυση κληρονομικών διαφορών.

- Οικογενειακό Δίκαιο: διαζύγια συναινετικά, αγωγές διαζυγίου, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, αγωγές διατροφής, αγωγές αποκτημάτων, υιοθεσία, αγωγές προσβολής πατρότητας.

- Τροχαία ατυχήματα: αγωγές αποζημίωσης για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες και θανάτους.

 ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

- Διαχείριση κάθε είδους ποινικών υποθέσεων.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εργατικές διαφορές, εργατικά ατυχήματα, ασφαλιστικές διαφορές, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, διαφορές με ασφαλιστικά ταμεία.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ

Σύσταση, συγχώνευση, μετατροπή, εξαγορά κάθε νομικής μορφής εταιριών.

Εμπορικές Συμβάσεις.

Αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές κ.λ.π)

Πτώχευση, εξυγίανση επιχειρήσεων (άρθρο 99 ΠτΚ),

Δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωση σημάτων και δικαιωμάτων και εμπορική εκμετάλλευση τους.

Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Όροι δανειακών συμβάσεων, επίλυση δανειακών διαφορών, νομικές συμβουλές χρηματοδότησης.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Έρευνες τίτλων σε όλα τα υποθ/κεια της Κρήτης.

Είσπραξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων με τη χρήση όλων των νόμιμων μέσων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση ακινήτων ή κινητών, κατάσχεση εις χείρας τρίτου, αναγκαστική διαχείριση κ.λ.π)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Λύσεις φορολόγησης για εταιρείες, προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια.